Money erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt och kvalificerad rådgivning, exempelvis inom förvärv och försäljning av bolag. 

Vi erbjuder våra kunder heldigitala molnbaserade lösningar med leverantörsfakturaattest och tidredovisning i mobilen, lönespecifikationer i en app, uppdaterade rapporter som kan hämtas på internet dygnet runt samt årsredovisningar och revisionsberättelser som signeras digitalt. Bakom kulisserna, där inte kunderna ser, är vi också helt digitala. Vi har all dokumentation digitalt. Det vill säga, inga redovisnings-, revisions- eller lönepärmar finns på våra kontor. Det är miljövänligt och gör att vi kan vara effektiva och inte är beroende av att vara på plats för att svara på våra kunders frågor.


Personlig service och samarbete

Våra kunder får alltid en egen ansvarig medarbetare hos oss som hjälper till från start och lär känna verksamheten i ditt företag, men framför allt: lär känna dig! Vi värdesätter vår relation med dig som företagare och vi vill finnas med dig och ditt företag året runt.

Vi jobbar med fasta priser på redovisning, revision, löner och årsbokslut så att du kan känna dig trygg med vad det kostar. Kontakta oss gärna för en offert!


Revision

Med vår långa erfarenhet levererar vi en revision med  hög kvalitet till våra kunder och dess intressenter.

För oss innebär inte revision bara ett lagmässigt krav utan vi ser revisionen som en möjlighet för våra kunder att få grepp över bolagets mående och hälsa. Vi ser också revisionen som någonting som kan stärka ett bolags varumärke då man kan få ökat förtroende och trovärdighet hos företagets intressenter.

Vi vill inte bara vara en granskande part utan vi vill främst vara ett bollplank som våra kunder kan vända sig till i olika skeenden  av sitt företagande och vara ett stöd i samband med olika beslut och frågeställningar som de möter på vägen.

När vi reviderar ett bolag så går vi igenom bolagens rutiner och väsentliga processer och lär känna verksamheten väl. Vi får på så sätt en bra inblick i företagets verksamhet och kan ge råd och rekommendationer, såsom till exempel förslag på förbättrade och effektivare rutiner, frågor kring ordning och reda.  

Utöver revision så kan vi även utföra översiktlig granskning, kvalificerade utredningar och särskilda granskningsuppdrag för våra kunder.

Redovisning

Du som redovisningskund kommer överens med oss om hur vårt samarbete ska fungera, vad du ska sköta själv och vad vi ska göra. Vi håller löpande kontakt med dig och när månaden är slut gör vi ett fullständigt dokumenterat månadsbokslut som är klart i mitten på nästa månad.

När månadsbokslutet är klart levererar vi det till dig på det sätt du önskar. Vill du som kund bara veta när vi gjort månadsbokslutet klart så att du själv kan ladda ner rapporterna eller vill du att vi träffas och går igenom rapporterna med dig och förklarar vad siffrorna säger? Du kanske vill ha ett mejl med rapporterna och kommentarer till utstickande poster eller ett Teams-möte där vi går igenom rapporterna? Vi anpassar vår månadsrapportering till hur du vill ha det och vi hjälper dig att förstå din redovisning utan att du behöver veta vad, när eller hur du ska fråga.

Vi har tillgång till en mängd specialister så frågor kring redovisningen hanteras när de uppkommer och inte i årsbokslutet.

Vill du att vi sköter både redovisning och revision för ditt företag? Det gör vi gärna! När årsbokslutet så småningom lämnas över till vårt revisionsteam är de insatta i ditt företags redovisning och kan göra en bra och effektiv revision.

Skatt och rådgivning

Vi bidrar med kompetens i alla typer av ekonomiska och skattemässiga frågor.

Vi hjälper våra kunder att ha koll på gällande och ändrade skatteregler. Vi lyfter frågor som t ex  skatteffekter vid utdelning och köp/sälj av bolag. Vi har lång erfarenhet och kompentens av skattefrågor men har även ett kompetent skattenätverk vid behov. 

När det gäller rådgivning i sig så har vi kompetens inom olika typer av rådgivningstjänster. Ett axplock av våra rådgivningstjänster är:

  • Köp och sälj av bolag
  • Omstruktureringar
  • Paketering av fastigheter inför försäljning
  • Förbättring av intern kontroll
  • Ledningsstöd
  • Konkursutredningar
  • Finansieringsfrågor i allmänhet och i synnerhet vid förvärv av bolag
  • Ovannämnda skattefrågor för företag och dess ägare.